فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
نشریات جعلی
  نشریات جعلی با وب سایت
 مجلات واقعی با وب سایت
Afinidad Afinidad
AGROCHIMICA Agrochimica
Anais da Academia Brasileira de Ciências Anais da Academia Brasileira de Ciências
Anare Research Notes ANARE Research Notes
Archives des Sciences Archives des Sciences
Aula Orientalis Aula Orientalis
Ayer Also here Ayer: Revista de Historia Contemporánea
Baltica Journal Baltica
Bothalia Journal Bothalia – African Biodiversity & Conservation
Bradleya Bradleya
CADMO JOURNAL CADMO
CAHIERS DE PAIOLIVE Les Cahiers de Païolive
Chemical and Process Engineering Chemical and Process Engineering
Chemical Modelling Journal Chemical Modelling: Applications and Theory
Ciência e técnica Ciência e técnica vitivinícola
Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences
Education Journal Education
Emergencias Emergencias
Ephemera Also here. Ephemera: revue d’éphéméroptérologie
Epistemologia Epistemologia
GAIA-ATHENS Journal Gaia
Iheringia Série Botânica Iheringia. Série botânica
Interciencia Association Interciencia
Journal of Technology Journal of Technology
Jokull Journal Jökull
Kasmera Journal (Revista Kasmera) Kasmera
MAGNT Research Report MAGNT Research Report
Martinia Martinia: bulletin de liaison des Odonatologues de France
Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht Nationalpark Berchtesgaden: Forschungsberichte
Nationalpark-Forschung in der Schweiz Nationalpark-Forschung in der Schweiz
Nautilus Journal The Nautilus
Mitteilungen Klosterneuburg Mitteilungen Klosterneuburg
ODJELJENJA PRIRODNIKH NAUKA CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI GLASNIK
Odjeljenje prirodnih nauka
Odonatological Abstract Service Odonatological abstract service
OTECHESTVENNAYA ISTORIYA Journal Российская история = Rossiĭskai︠a︡ istorii︠a︡
Pensee La Pensée
PHILIPPINE SCIENTIST Philippine scientist
PraeParator Der Präparator
Reef Resources Assessment and Management Technical Paper Reef resources assessment and management: technical paper
Research-Technology Management (Res Tech Manag) Research-Technology Management (RTM)
Saussurea Saussurea, journal de la Société botanique de Genève
Scientia Guaianae Scientia Guaianae : a series on natural sciences of the Guayana region
Scientific Khyber Scientific khyber
Sylwan (English ed.) Sylwan
Systems science journal Systems science
TERAPEVTICHESKII ARKHIV Terapevticheskiĭ arkhiv
Veliger The Veliger
VITAE-REVISTA DE LA FACULTAD DE QUIMICA FARMACEUTICA Vitae, la revista de la Facultad de Química Farmacéutica
Walia Journal Walia, journal of the Ethiopian Wildlife and Natural History Society
WIWO Report WIWO report
Wulfenia, Wulfenia Wulfenia

 

نشریات جعلی :

دانشجویان و پژوهشگران گرامی

جهت دریافت فهرست نشریات جعلی که شامل عنوان تمامی مجلات بی اعتبار و جعلی می باشد و توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است به لینک زیر مراجعه نمایید :

   لیست نشریات نامعتبر و جعلی