فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

چکیده مقاله در چاپ مقاله

چكيده مقاله در چاپ مقاله

چکیده مقاله در چاپ مقاله : چکیده مقاله بایستی در برگیرنده تمام قسمت های یک مقاله،اعم از مقدمه، هدف، روش یافته ها و نتیجه گیری باشد.

چکیـده بایستی براساس راهنمای نویسندگان مجله هایی باشد که قرار است مقاله برای آن ارسال شود. در برخـی از مجـلات چکیـده بـه صورت ساختار یافته است؛ یعنی اینکه چکیده با عناوین مقدمـه یا پیش زمینه، روش ها، یافته ها و نتیجه گیری نوشته مـیشـود.

چکیده مقاله در چاپ مقاله

در برخی دیگر از چکیـده بـه صـورت سـاختار نیافتـه و شـامل یـک پاراگراف به هم پیوسته است که در برگیرنده تمامی اجزای مقالـه می باشد .

بیشتر مجلات خارجی تعداد کلمات چکیـده را بـه ۲۵۰کلمه محدود می نمایند زیرا پایگاههـای اطلاعـاتی  محدودیت ۲۵۰کلمه ای را اعمال می نمایند.

چکیده مقاله، مبنای تصمیم گیـری سـردبیران مجـلات بـرای تعیــین داوران ارزیــابی مقــالات مــی باشــد.بــه عــلاوه، بیــشترخوانندگان فقط چکیده مقاله را مطالعه می نمایند.

چکیـده بایـستی شامل داده ها باشد. باتوجه به محدودیت فضای مجاز برای چکیـده،لازم نیست تمام داده ها در چکیده نوشته شوند

بلکـه مـی تـوان بـه نوشتن مهمترین بخش آنها اکتفا نمود.در بخش پایانی چکیده، چندین کلمه تحت عنوان واژه هـای کلیدی ارائه می

گردد که دربرگیرنـده کلمـات مـورد اسـتفاده در عنوان، هدف، روش و نتیجه گیری مـی باشـد.

برخـی مجـلات خارجی در مورد تعداد و نوع کلمـات اسـتفاده شـده محـدویت دارند و معتقدند که کلمات کلیدی بایستی از شـبکه بـین

المللـی کلمات کلیدی انتخاب شـوند، ولـی برخـی دیگـر در انتخـاب کلمات کلیدی محدودیت ندارند.

چکیده مقاله در چاپ مقاله

لطفا جهت سفارش چاپ مقاله و دیگر خدمات تماس ،یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

شماره تماس :

۰۱۷۳۲۵۲۷۰۱۹
۰۹۱۱۶۳۵۶۵۸۱
۰۹۱۹۷۹۱۳۰۷۰

پست الکترونیک :

danapajoh@gmail.com

ثبت سفارش

چاپ مقاله isi | چاپ سریع مقاله علمی پژوهشی | مجلات آی اس سی | چاپ مقاله در نشریات داخلی | لیست مجلات isc | چاپ مقاله در نشریات داخلی | چاپ مقاله

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.